Dokumenti in obrazciSplošni pogoji
Državni predpisi s podrocja energetike

Elektricna energija - ceniki

  • Cenik Big Bang za dobavo elektricne energije gospodinjskim odjemalcem – veljavnost od 8.10.2018

  • Prenesite dokument (PDF | 42 KB)
    *Produkte Big Bang je možno skleniti izkljucno v trgovinah Big Bang.

Cene elektricne energije, navedene v cenikih, ne vkljucujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, ki jih predpisuje država.

Zemeljski plin - ceniki

 
Cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vkljucujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani državeEticni kodeks
Pravilniki
Drugi dokumenti
Arhiv cenikov in dokumentov