Pravno obvestilo

Lastnik spletne strani in domene www.rwe.si (v nadaljevanju: »spletna stran«), družba RWE Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju: »RWE«, »mi«, »naše«), si vedno prizadeva za točnost in ažurnost podatkov. RWE uporabnike spletne strani opozarja, da si pridržuje pravico kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeniti vsebino spletne strani.

Kazenska in civilna odgovornost RWE in morebitnih tretjih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi spletne strani, za stvarne ali pravne napake na objavljenih informacijah je izključena. RWE ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletni strani.

Vsi izrazi, ki so na spletni strani zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Na spletni strani so povezave do spletnih mest drugih pravnih in fizičnih oseb. RWE ne odgovarja za vsebino, obliko in spremembe na spletnih straneh teh oseb, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do uporabnikov teh spletnih strani. To pravno obvestilo ne velja za spletne strani drugih oseb.

Podatke o posameznikih, ki jih zberemo preko piškotkov, in osebne podatke, ki nam jih posamezniki preko spletne strani posredujejo sami, zbiramo in obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo. Več o načinu obdelave podatkov si lahko preberete v naši Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani.

Zaščita avtorskih pravic

Vsi oblikovni elementi v najširšem pomenu, objavljeni na tej spletni strani (grafični elementi, fotografije, ilustracije in drugo), so avtorsko zaščiteni (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah), in jih ni dovoljeno v celoti ali delno ponatisniti, reproducirati, prevesti, računalniško obdelati ali uporabiti v kateri koli drugi namen brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja avtorjev.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Posameznik se z uporabo spletne strani družbe RWE strinja z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi v tem pravnem obvestilu. V nasprotnem primeru lahko posameznik preneha z uporabo spletne strani. Svetujemo, da si uporabniki spletne strani preberejo tudi Politiko uporabe piškotkov, ki je objavljena na spletni strani.