Dokumenti in obrazci


Splošni pogoji
Državni predpisi s področja energetikeElektrična energija - ceniki

  • Cenik Big Bang za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem – veljavnost od 8.10.2018

  • Prenesite dokument (PDF | 42 KB)
    *Produkte Big Bang je možno skleniti izključno v trgovinah Big Bang.

Cene električne energije, navedene v cenikih, ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, ki jih predpisuje država.

Zemeljski plin - ceniki

 
Cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani državeEtični kodeks
PravilnikiDrugi dokumenti